header-tennesracket-jongeren.jpg

In de zaterdagmiddagcompetitie 35-plus gemengd (Koosje Zeeders, Klaske Bottema, Elly Heerschop, Colette [ ... ]

Lees verder....

Afspraak binnen de vereniging is dat competitiespelers van de bezoekende partijen het eerste kopje koffie [ ... ]

Lees verder....
Overige berichten:

17012756 zakdoek 500De algemene ledenvergadering van Tennisvereniging Akkrum vindt plaats op woensdag 21 maart om 20.00 uur in het clubgebouw aan de Ulbe Twijnstrawei 29 in Akkrum. Aanvankelijk zou dat een week eerder zijn, maar op die dag is de prijsuitreiking van de woensdagavondcompetitie.

Op de agenda, die binnenkort klaar is, staan de reguliere zaken als notulen, jaarverslagen en financiële overzichten. Ze komen dit jaar niet in de papieren editie van clubblad Breakpoint. Een venijnige griep zorgde ervoor dat de redactieburelen vier weken potdicht zaten. Het virus sloeg toe op het moment dat de deadline naderde. Reden voor het bestuur om te besluiten om Breakpoint dit jaar later te laten verschijnen. De agenda met alle stukken worden via de mail of op papier bezorgd.

Noteer woensdag 21 maart 2018 vast in uw agenda!

 

 

 

 

 

 

 

 

Foto: Noordoost.nl

 

Nieuws rond 40 jaar tennis in Akkrum

Heaters verwarmen tennisterras

De terrasverwarming van Tennisvereniging Akkrum brandt. Anne Hof (l) en Fred Zondervan hebben de beide branders opgehangen. Tijdens de tweede wedstrijdavond van de interne woensdagavondcompetitie wordt het jubileumcadeau uitvoerig getest.

Lees meer...
Lees alle berichten >>

Agenda

02 aug 2018    19:00 - 22:30
Gezelligheidstoernooi
16 aug 2018    19:00 - 22:30
Gezelligheidstoernooi
30 aug 2018    19:00 - 22:30
Gezelligheidstoernooi
20 dec 2018    19:00 - 22:30
Gezelligheidstoernooi

tva winter