header-toss.jpg
×

Waarschuwing

JUser: :_load: Kan gebruiker met ID: 70 niet laden
Tennisvereniging Akkrum
Ulbe Twijnstrawei 29
8491 CJ Akkrum
 
Bankrekening NL71 RABO 0329 7836 45
KVK 40000515
Opgericht in 16 november 1977
 
Bestuursleden
Tennisvereniging Akkrum heeft een dagelijks bestuur dat momenteel uit vijf mensen bestaat.
 
Voorzitter
Herman Bierma
Himdyk 12 652338 voorzitter@tvakkrum.nl
Secretaris
Kees Keuning
Sake Visserstrjitte 30
652878
Penningmeester
Ernst Beek
Feansterdyk 18
651877
penningmeester@tvakkrum.nl
Jeugd
Herman Stokman
Dr. Idzerdastrjitte 38
0644-472854 jeugdcommissie@tvakkrum.nl
Technisch
vacature
    tc@tvakkrum.nl
 
Commissies

Het dagelijks bestuur wordt ondersteund door een groot aantal commissies. In onderstaande lijst:

Technische Commissie: VCL (Verenigings Competitie Leider), beoordeelt niveau waarop leden spelen en organiseert clubkampioenschappen. Beheerder digitaal afhangbord. Organisatie tennislessen.

Tijdelijk: Herman Stokman Dokter Idzerdastrjitte 38 06-44472854 tc@tvakkrum.nl

Competitiezaken: Willem Kraaij, 0610-954020 tc@tvakkrum.nl

 

Kantinecommissie: bewaakt zorgvuldig het interieur van 'het gezelligste clubgebouw van Friesland' en bevoorraadt de kantine.

Sandra Lettinga, 06-10060355 sandralettinga@gmail.com
Alex J. de Haan, Adam Hurdriderstrjitte 6-8, 06-54727557 alexjdehaan@gmail.com
 
 

Activiteitencommissie: organiseert en assisteert bij feesten en partijen

Froukje Porte, Mienewei 21, Nes 06-34489969 froukje@creativecreature.nl

 

Sponsorcommissie: genereert extra inkomsten

Wim van Tricht, Rogmounepaed 1, 0566-653746, wimvantricht@live.nl

Alex J. de Haan, Adam Hurdriderstrjitte 6-8, 06-54727557 redactie@tvakkrum.nl

 

Competitieleider: contactpersoon vereniging met KNLTB en competitieteams

Tijdelijk: Herman Stokman Dokter Idzerdastrjitte 38 06-44472854 vcl@tvakkrum.nl

 

Toernooicommissie: organiseert diverse tennistoernooien

Anne Sijbesma, Melkerspaed 6, 651519, a.sijbesma2@chello.nl

 

Jeugdcommissie: organiseert activiteiten voor de jeugd 

Herman Stokman, Dr. Idzerdastrjitte 38, 06-44472854, jeugdcommissie@tvakkrum.nl
Jetske de Blaauw 
 

Redactiecommissie: verzorgt de inhoud van clubblad, nieuwsbrieven en website www.tvakkrum.nl

Alex J. de Haan, Adam Hurdriderstrjitte 6-8, 06-54727557 redactie@tvakkrum.nl

 

Trainingscoördinator coördineert inschrijving van de lessen, overlegt met trainer over trainingsbeleid en begeleidt nieuwe leden.

Paul Muskens, Boarnsterdyk 61 8491 AT Akkrum 0621-513767 p.muskens@hotmail.com

 

Trainer: 

Allround Tennisschool "TennisOrganisatie Meulman" Wilfred Meulman Heerenveen wilfredtennis@hotmail.com  0654-352051

 

Onderhoudscommissie: draagt zorg voor onderhoud clubgebouw en de banen
Fred Zondervan 0566-650180 onderhoudscommissie@tvakkrum.nl
Inke Siesling 0620-570396

Agenda

18 okt 2019    19:15 - 23:00
Lesserstoernooi Tennis Akkrum
03 nov 2019    13:00 - 17:00
Clubkampioenschappen jeugd 2019
14 dec 2019    13:00 - 17:00
Pannenkoekentoernooi 2109

tva winter