header_corona_afstand_houden_300.jpg

Baanreglement

Baan 1
Voor baan 1 geldt een vrije inschrijving. Dat houdt in dat u deze baan vooraf niet kunt reserveren. Als u op de baan komt, kunt u de baan via het afhangbord in de hal afhangen. Vervolgens kunt u per koppel - één of tweemaal - drie kwartier spelen of 1,5 uur dubbelen. Is de baan bezet, dan schrijft u in op het eerstvolgende blok van drie kwartier dat vrijkomt.

Baan 2 en 3
Beide banen kunt u vooraf reserveren. Leden kunnen via de KNLTB App een baan reserveren. Verder geldt hetzelfde als voor baan 1.

* Overdag kunt u 3 kwartier reserveren, ‘s avonds na 18.00 uur 3 kwartier.
* Jeugdleden beneden de 12 jaar mogen 3 x per week een half uur inschrijven.
* Het aantal inschrijvingen wordt gecontroleerd. Reserveren mag tot uiterlijk twee uur van tevoren.

Baan vegen
Na afloop is men verplicht om de banen te vegen! Als het keramisch gravel aan de natte kant is, heeft het geen effect en bent u van de veegplicht vrijgesteld.

Tot slot
Jeugdleden hebben overdag evenveel rechten als seniorleden, houdt daar rekening mee! 's Avonds hebben senioren voorrang, omdat de meesten van hen overdag werken..

Agenda

25 apr 2021    09:00 - 13:30
Corona Cup 2021 Jeugd dag 3
01 juni 2021    08:00 - 17:00
Uitgestelde start voorjaarscompetitie 2021
20 juni 2021    10:00 - 17:00
Friesland Cup ronde 1 - uit tegen Schatzenburg
04 juli 2021    10:00 - 17:00
Friesland Cup ronde 2
12 sept 2021    10:00 - 17:00
Friesland Cup ronde 3

tva winter