header-tennisballen.jpg
Tennisvereniging Akkrum
Ulbe Twijnstrawei 29
8491 CJ Akkrum
 
Bankrekening NL71 RABO 0329 7836 45
KVK 40000515
Opgericht in 16 november 1977
 
Bestuursleden
Tennisvereniging Akkrum heeft een dagelijks bestuur dat momenteel uit vijf mensen bestaat.
 
Voorzitter
Herman Bierma
Himdyk 12 652338 voorzitter@tvakkrum.nl
Secretaris
Kees Keuning
Sake Visserstrjitte 30
652878
Penningmeester
Ernst Beek
Feansterdyk 18
651877
penningmeester@tvakkrum.nl
Jeugd
Herman Stokman
Dr. Idzerdastrjitte 38
0644-472854 jeugdcommissie@tvakkrum.nl
Technisch
vacature
    tc@tvakkrum.nl
 
Commissies
Het dagelijks bestuur wordt ondersteund door een groot aantal commissies. In onderstaande lijst:

Technische Commissie: VCL (Verenigings Competitie Leider), beoordeelt niveau waarop leden spelen en organiseert clubkampioenschappen. Beheerder digitaal afhangbord. Organisatie tennislessen.

Tijdelijk: Herman Stokman Dokter Idzerdastrjitte 38 06-44472854 tc@tvakkrum.nl
Competitiezaken: Willem Kraaij, 0610-954020 tc@tvakkrum.nl
 
Kantinecommissie: bewaakt zorgvuldig het interieur van 'het gezelligste clubgebouw van Friesland' en bevoorraadt de kantine.
Sandra Lettinga, 06-10060355 sandralettinga@gmail.com
Alex J. de Haan, Adam Hurdriderstrjitte 6-8, 06-54727557 alexjdehaan@gmail.com
 
Activiteitencommissie: organiseert en assisteert bij feesten en partijen
Froukje Porte, Mienewei 21, Nes 06-34489969 froukje@creativecreatures.nl
 
Sponsorcommissie: genereert extra inkomsten
Douwe Wiebe Beek  0621-233784
Durk Kooistra 0646-144413
Johan van der Sluis
Wim van Tricht, Rogmounepaed 1, 0566-653746
Alex J. de Haan, Adam Hurdriderstrjitte 6-8, 06-54727557 sponsorcommissie@tvakkrum.nl
 
Competitieleider: contactpersoon vereniging met KNLTB en competitieteams
Tijdelijk: Herman Stokman Dokter Idzerdastrjitte 38 06-44472854 vcl@tvakkrum.nl
 
Toernooicommissie: organiseert diverse zomerse tennistoernooien
Anne Sijbesma, Melkerspaed 6, 651519, a.sijbesma2@chello.nl
 
Jeugdcommissie: organiseert activiteiten voor de jeugd 
Herman Stokman, Dr. Idzerdastrjitte 38, 06-44472854, jeugdcommissie@tvakkrum.nl
Jetske de Blaauw 
Vacatures: twee
 
Redactiecommissie: verzorgt de inhoud van clubblad, nieuwsbrieven en website www.tvakkrum.nl
Alex J. de Haan, Adam Hurdriderstrjitte 6-8, 06-54727557 redactie@tvakkrum.nl
 
Trainingscoördinator coördineert inschrijving van de lessen, overlegt met trainer over trainingsbeleid en begeleidt nieuwe leden.
Paul Muskens, Boarnsterdyk 61 8491 AT Akkrum 0621-513767 p.muskens@hotmail.com
 
Trainer: 
Allround Tennisschool "TennisOrganisatie Meulman" Wilfred Meulman Heerenveen trainer@tvakkrum.nl  0654-352051
 
Onderhoudscommissie: draagt zorg voor onderhoud clubgebouw en de banen
Het bestuur neemt de taken van de onderhoudscommissie waar zolang er geen vaste bezetting is.
Vacature

Agenda

25 apr 2021    09:00 - 13:30
Corona Cup 2021 Jeugd dag 3
01 juni 2021    08:00 - 17:00
Uitgestelde start voorjaarscompetitie 2021
20 juni 2021    10:00 - 17:00
Friesland Cup ronde 1 - uit tegen Schatzenburg
04 juli 2021    10:00 - 17:00
Friesland Cup ronde 2
12 sept 2021    10:00 - 17:00
Friesland Cup ronde 3

tva winter