header-tennesracket-jongeren.jpg
Tennisvereniging Akkrum
Ulbe Twijnstrawei 29
8491 CJ Akkrum
 
Bankrekening NL71 RABO 0329 7836 45
KVK 40000515
Opgericht in 16 november 1977
 
Bestuursleden
Tennisvereniging Akkrum heeft een dagelijks bestuur dat momenteel uit vier mensen bestaat.
 
Voorzitter
Rikus Rudolphi
  06-18817351 voorzitter@tvakkrum.nl
Secretaris
Kees Keuning
Sake Visserstrjitte 30
0566-652878
         
Penningmeester
Geert Couperus
 
06-14848220
penningmeester@tvakkrum.nl
Technisch Herman Stokman Dr. Idzerdastrjitte 38 06-44472854 tc@tvakkrum.nl
Jeugd       jeugdcommissie@tvakkrum.nl
 
Commissies
Het dagelijks bestuur wordt ondersteund door een groot aantal commissies. In onderstaande lijst:
 
Technische Commissie: VCL (Verenigings Competitie Leider), beoordeelt niveau waarop leden spelen en organiseert clubkampioenschappen. Beheerder digitaal afhangbord. Organisatie tennislessen.
Tijdelijk: Herman Stokman, Dokter Idzerdastrjitte 38 06-44472854 tc@tvakkrum.nl
Competitiezaken: Willem Kraaij, 06-10954020 tc@tvakkrum.nl
 
Kantinecommissie: bewaakt zorgvuldig het interieur van 'het gezelligste clubgebouw van Friesland' en bevoorraadt de kantine.
Sandra Lettinga, 06-10060355 sandralettinga@gmail.com
Alex J. de Haan, Adam Hurdriderstrjitte 6-8, 06-54727557 kantinecommissie@tvakkrum.nl
 
ActiviteitenCommissie: organiseert en assisteert bij feesten en partijen
Froukje Porte, Mienewei 21, Nes 06-34489969 ac@tvakkrum.nl
 
Sponsorcommissie: genereert extra inkomsten
Douwe Wiebe Beek  06-21233784
Durk Kooistra 06-46144413
Johan van der Sluis
Wim van Tricht, Rogmounepaed 1, 0566-653746
Alex J. de Haan, Adam Hurdriderstrjitte 6-8, 06-54727557 sponsorcommissie@tvakkrum.nl
 
Competitieleider: contactpersoon vereniging met KNLTB en competitieteams
Herman Stokman Dokter Idzerdastrjitte 38 06-44472854 vcl@tvakkrum.nl
Willem Kraaij  vcl@tvakkrum.nl
 
Toernooicommissie: organiseert diverse zomerse tennistoernooien
Anne Sijbesma, Melkerspaed 6, 651519, a.sijbesma2@chello.nl
 
Jeugdcommissie: organiseert de KNLTB jeugdcompetitie en activiteiten voor de jeugd 
Taeke Westra
Mariska Spaanderman
Elly Tijsma
Claudine Koers
 
Redactiecommissie: verzorgt de inhoud van clubblad, nieuwsbrieven en website www.tvakkrum.nl
Alex J. de Haan, Adam Hurdriderstrjitte 6-8, 06-54727557 redactie@tvakkrum.nl
 
Trainingscoördinator: coördineert inschrijving van de lessen, overlegt met trainer over trainingsbeleid en begeleidt nieuwe leden.
Paul Muskens, Trambaan 23, Heerenveen 06-21513767 p.muskens@hotmail.com
 
Trainer: Allround Tennisschool "TennisOrganisatie Meulman" 
Wilfred Meulman Heerenveen, 06-54352051, trainer@tvakkrum.nl
 
Onderhoudscommissie: draagt zorg voor onderhoud clubgebouw en de banen
- Het bestuur neemt de taken van de onderhoudscommissie waar zolang er geen vaste bezetting is.
- Vacature

Agenda

19 mrt 2022    14:00 - 18:00
Pannenkoekentoernooi Jeugd
27 mrt 2022    12:00 - 13:00
Slotdag Wintercompetitie zondagochtend
12 juni 2022    10:00 - 17:00
Friesland Cup - ronde 1
18 juni 2022
Jeugdweekendkamp 18 en 19 juni
26 juni 2022    10:00 - 17:00
Friesland Cup - ronde 2
11 sept 2022    10:00 - 17:00
Friesland Cup - finaleronde

tva winter