16040251_Rackets_in_tas_1200x300.jpg
Tennisvereniging Akkrum                                                                                                                           
Ulbe Twijnstrawei 29
8491 CJ Akkrum
 
Bankrekening NL71 RABO 0329 7836 45
KVK 40000515
Opgericht in 16 november 1977
 
Bestuursleden
Tennisvereniging Akkrum heeft een dagelijks bestuur dat momenteel uit vijf mensen bestaat.
 
Voorzitter
Rikus Rudolphi
  06-18817351 voorzitter@tvakkrum.nl
 Secretaris Niels van der Veen Ljouwerterdyk 45 06-30871914 secretariaat@tvakkrum.nl
 Secretaris Jildou van der Schaaf      secretariaat@tvakkrum.nl
Penningmeester
Geert Couperus
 
06-14848220
penningmeester@tvakkrum.nl
Technisch Herman Stokman Dr. Idzerdastrjitte 38 06-44472854 tc@tvakkrum.nl
Jeugd       jeugdcommissie@tvakkrum.nl
 
Commissies
Het dagelijks bestuur wordt ondersteund door een groot aantal commissies. In onderstaande lijst:
 
Technische Commissie: beoordeelt niveau waarop leden spelen en organiseert clubkampioenschappen. Beheerder digitaal afhangbord. Organisatie tennislessen.
Herman Stokman, Dokter Idzerdastrjitte 38 06-44472854 tc@tvakkrum.nl
 
Kantinecommissie: bewaakt zorgvuldig het interieur van 'het gezelligste clubgebouw van Friesland' en bevoorraadt de kantine.
Sandra Lettinga, 06-10060355 sandralettinga@gmail.com
Alex J. de Haan, Adam Hurdriderstrjitte 6-8, 06-54727557 kantinecommissie@tvakkrum.nl
 
ActiviteitenCommissie: organiseert en assisteert bij feesten en partijen, samen met een pleogje losse leden.
Froukje Porte, Mienewei 21, Nes 06-34489969 ac@tvakkrum.nl
 
Sponsorcommissie: genereert extra inkomsten
Douwe Wiebe Beek  06-21233874
Durk Kooistra 06-46144413
Wim van Tricht, Rogmounepaed 1, 0566-653746
Alex J. de Haan, Adam Hurdriderstrjitte 6-8, 06-54727557 sponsorcommissie@tvakkrum.nl
 
Competitieleiders: VCL (Verenigings Competitie Leider) contactpersoon vereniging met KNLTB en competitieteams
Herman Stokman, Dokter Idzerdastrjitte 38 06-44472854 vcl@tvakkrum.nl
Willem Kraaij,  06-10954020 vcl@tvakkrum.nl
 
Toernooicommissie: organiseert diverse zomerse tennistoernooien
Anne Sijbesma, Melkerspaed 6, 651519, a.sijbesma2@chello.nl
 
Jeugdcommissie: organiseert de KNLTB jeugdcompetitie en activiteiten voor de jeugd 
Taeke Westra, 06-83550106
Mariska Spaanderman
Elly Tijsma
Claudine Koers
 
Redactiecommissie: verzorgt de inhoud van clubblad, nieuwsbrieven en website www.tvakkrum.nl; bewaken van de huisstijl
Alex J. de Haan, Adam Hurdriderstrjitte 6-8, 06-54727557 redactie@tvakkrum.nl
 
Trainingscoördinator: coördineert inschrijving van de lessen, overlegt met trainer over trainingsbeleid en begeleidt nieuwe leden.
Vacature: per direct
 
Trainer: Allround Tennisschool "TennisOrganisatie Meulman" 
Wilfred Meulman Heerenveen, 06-54352051, trainer@tvakkrum.nl
 
Onderhoudscommissie: draagt zorg voor onderhoud clubgebouw en de banen
- Het bestuur neemt de taken van de onderhoudscommissie waar zolang er geen vaste bezetting is.
- Vacature
 
 
 
Versie 11 - aangepast door AJH op 5 april 2022

Agenda

Geen evenementen

230614 TVA Banner Toss avond

Tennisballen op de banen van Tennisvereniging Akkrum in de avonduren. De lichtmasten en het kunstgras met keramisch gravel (merknaam Smash Court van Grontmij, maar in Akkrum van Antea Group)