header-zonnepanelen.jpg
Tennisvereniging Akkrum
Ulbe Twijnstrawei 29
8491 CJ Akkrum
 
Bankrekening NL71 RABO 0329 7836 45
KVK 40000515
Opgericht in 16 november 1977
 
Bestuursleden
Tennisvereniging Akkrum heeft een dagelijks bestuur dat momenteel uit vier mensen bestaat.
 
Voorzitter
Rikus Rudolphi
  06-18817351 voorzitter@tvakkrum.nl
Secretaris
Kees Keuning
Sake Visserstrjitte 30
0566-652878
Penningmeester
Geert Couperus
 
06-14848220
penningmeester@tvakkrum.nl
Technisch Herman Stokman Dr. Idzerdastrjitte 38 06-44472854 tc@tvakkrum.nl
Jeugd Jetske de Blaauw     jeugdcommissie@tvakkrum.nl
 
Commissies
Het dagelijks bestuur wordt ondersteund door een groot aantal commissies. In onderstaande lijst:
 
Technische Commissie: VCL (Verenigings Competitie Leider), beoordeelt niveau waarop leden spelen en organiseert clubkampioenschappen. Beheerder digitaal afhangbord. Organisatie tennislessen.
Tijdelijk: Herman Stokman, Dokter Idzerdastrjitte 38 06-44472854 tc@tvakkrum.nl
Competitiezaken: Willem Kraaij, 06-10954020 tc@tvakkrum.nl
 
Kantinecommissie: bewaakt zorgvuldig het interieur van 'het gezelligste clubgebouw van Friesland' en bevoorraadt de kantine.
Sandra Lettinga, 06-10060355 sandralettinga@gmail.com
Alex J. de Haan, Adam Hurdriderstrjitte 6-8, 06-54727557 alexjdehaan@gmail.com
 
Activiteitencommissie: organiseert en assisteert bij feesten en partijen
Froukje Porte, Mienewei 21, Nes 06-34489969 froukje@creativecreatures.nl
 
Sponsorcommissie: genereert extra inkomsten
Douwe Wiebe Beek  06-21233784
Durk Kooistra 06-46144413
Johan van der Sluis,
Wim van Tricht, Rogmounepaed 1, 0566-653746
Alex J. de Haan, Adam Hurdriderstrjitte 6-8, 06-54727557 sponsorcommissie@tvakkrum.nl
 
Competitieleider: contactpersoon vereniging met KNLTB en competitieteams
Tijdelijk: Herman Stokman Dokter Idzerdastrjitte 38 06-44472854 vcl@tvakkrum.nl
 
Toernooicommissie: organiseert diverse zomerse tennistoernooien
Anne Sijbesma, Melkerspaed 6, 651519, a.sijbesma2@chello.nl
 
Jeugdcommissie: organiseert activiteiten voor de jeugd 
Jetske de Blaauw,  06-52140719, jeugdcommissie@tvakkrum.nl
Claudine Koers,
Elly Tijsma
Vacatures: 1 ivm stoppen Jetske eind 2021
 
Redactiecommissie: verzorgt de inhoud van clubblad, nieuwsbrieven en website www.tvakkrum.nl
Alex J. de Haan, Adam Hurdriderstrjitte 6-8, 06-54727557 redactie@tvakkrum.nl
 
Trainingscoördinator: coördineert inschrijving van de lessen, overlegt met trainer over trainingsbeleid en begeleidt nieuwe leden.
Paul Muskens, Trambaan 23, Heerenveen 06-21513767 p.muskens@hotmail.com
 
Trainer: Allround Tennisschool "TennisOrganisatie Meulman" 
Wilfred Meulman Heerenveen, 06-54352051, trainer@tvakkrum.nl
 
Onderhoudscommissie: draagt zorg voor onderhoud clubgebouw en de banen
Het bestuur neemt de taken van de onderhoudscommissie waar zolang er geen vaste bezetting is.
Vacature

Agenda

04 nov 2021    13:00 - 17:00
Start Wintercompetitie donderdag
07 nov 2021    10:00 - 17:00
Start Wintercompetitie zondag

tva winter