15112152_nacht_1200x300.jpg

Hieronder vindt u informatie over:                                                                            versie: 10

 • KNLTB-ledenpas
 • Sleutel tennispark
 • Baan reserveren
 • Contributies en opzeggen lidmaatschap
 • Lessen
 • Competities senioren en jeugd
 • Clubhuis
 • Vrijwilligerstaken
 • Nieuwbrief
 • Introducés

 

KNLTB-ledenpas

Elk lid krijgt een pas van de landelijke tennisbond KNLTB. Pasfoto's voor die pas kunnen digitaal naar secretariaat@tvakkrum.nl worden gestuurd. Oude pasfoto's kunnen worden vervangen door een nieuw exemplaar op te sturen. Pasfoto’s graag digitaal naar de secretaris sturen, een officiële pasfoto is niet nodig. Alle competitiespelers moeten in elk geval een pas hebben die voorzien is van een foto. De jeugd die meedoet aan de rood en oranje Tenniskids-competitie: hier is geen ledenpas voor nodig.

De KNLTB draait een aantal keren paar jaar nieuwe passen: in maart en april elke week, daarna tot 1 oktober maandelijks. De rest van het jaar niet meer.

Passen kunnen worden afgehaald bij secretaris Kees Keuning, Sake Visserstrjitte 30 in Akkrum, tussen 18.30 en 19.00 uur. In de voorjaarsperiode kunnen ze tijdens de trainingsuren in het clubhuis worden opgehaald.

 

Sleutel tennispark

Leden kunnen tegen betaling van een borg van € 15,- een sleutel van het tennispark krijgen. Met die sleutel kunnen ze het toegangshek ontsluiten en de deur naar de kleedkamers en toiletten. De kantine is open tijdens toernooien, competitiewedstrijden, lessen of andere bijzondere gelegenheden. In overleg met bestuur en/of kantinecommissie kan de kantine ook op andere momenten open. Sleutels van het complex kunnen worden afgehaald of ingeleverd bij Kees Keuning, Sake Visserstrjitte 30 in Akkrum (0566-652878).

 

Baan reserveren

Afhangen van banen kan met je mobiel met de KNLTB ClubApp. Voor de handleiding digitaal afhangen, klik hier.

 

Contributies 2021

De contributies zijn als volgt:                          per maand         per jaar

 • Senioren vanaf 18 jaar (zonder les):      € 12,75              € 153,- 
 • Studenten (zonder les):                          € 7,75                € 93,-
 • Junioren tot 18 jaar (zonder les):           € 6,50                € 78,-

Het lidmaatschap loopt van januari tot en met december. De contributie wordt maandelijks via automatische incasso geïnd. Via de link aanmelden lidmaatschap kan eenvoudig een automatische incasso worden ingevuld.                           

Tijdelijke onderbreking contributie

Een tijdelijke onderbreking van betaling van contributie of lesgeld als gevolg van zwangerschap, blessure of andere dringende reden is mogelijk. Opschorting van contributie vindt plaats vanaf de 2e maand na de maand waarin de opschorting is verzocht en akkoord bevonden. Voorbeeld: 10 juli opschorting aangevraagd voor blessure, dan vanaf september opschorting van contributie. Aanvraag via het contactformulier op de TV Akkrum website, klik hier.

 

Opzeggen lidmaatschap

Een nieuw lid is altijd minimaal 1 jaar lid. Hierna is het lidmaatschap maandelijks opzegbaar. Dit kan alleen schriftelijk, per email aan secretariaat@tvakkrum.nl of via de website (klik hier) gebeuren. Het lidmaatschap eindigt op de laatste dag van de maand opvolgend op de maand waarin is opgezegd. Voorbeeld: 10 juli opzegging, dan eindigt 31 aug. het lidmaatschap en wordt de contributie afgerekend naar die datum. 

 

Lessen in 2021

Lessen kun je alleen volgen als je lid bent van Tennisvereniging Akkrum.

Lessen senioren (vanaf 18 jaar)

 • Zomerles: 18 lessen van 1 uur van april t/m september. Kosten € 160,-
 • Winterles: 18 lessen van 1 uur van oktober t/m maart. Kosten € 160,-

Lessen Jeugd (tot 18 jaar)

 • Zomerles: 18 lessen van 50 min. van april t/m september. Kosten € 110,-
 • Winterles (8-10j): 18 lessen van 45 min. van oktober t/m maart. Kosten € 136,- (Hiervan worden 10 lessen in de sporthal gegeven)
 • Winterles (>10j): 18 lessen van 50 min. van oktober t/m maart. Kosten € 110,-

Zowel de zomerlessen als de winterlessen worden in 2x per automatische incasso geïnd.

Het is ook mogelijk om 2x per week tennisles te krijgen. De tennistrainer kan meer vertellen over de mogelijkheden. Indien je 2x per week een lesserie hebt, betaal je voor de 2e lesserie 75% van het normale lesgeld. Deze regel hanteren we om jeugd te stimuleren 2x per week te lessen.

In de schoolvakanties en op feestdagen wordt er geen tennisles gegeven.

De regels betreffende uitgevallen lessen en inhalen staan in de lesreglementen, klik hier.

Afzeggen voor een les kan rechtstreeks via de tennistrainer.

Extra lessen tussen de winter- en zomerperiode voor de jeugd

De winter- en zomerlessen bestaan elk uit 18 lessen. Deze worden verspreid over meerdere weken, zodat er een buffer is voor uitval (bijv. slecht weer of ziekte van de trainer). Als er weinig tot geen uitval is, zijn er loze weken tussen de laatste les en de start van de lessen van de volgende periode. In dat geval benadert trainer Wilfred de betrokken ouders met de vraag of ze in de extra periode hun kind(eren) ook extra willen laten lessen. Dit is in overleg met de club gegaan, maar Wilfred regelt het rechtstreeks met de ouders, ook de betaling. 

 

Competitie Senioren

Senioren kunnen zich als team opgeven voor de KNLTB voor- of najaar-competitie. Ook zijn er zomer- en wintercompetities. Meer informatie op alles-over-tennis  of vraag bij de competitieleider van TVA vcl@tvakkrum.nl om meer informatie.

Competitie Jeugd

Nieuw binnen TV Akkrum is dat kinderen die les krijgen, automatisch meedoen met de KNLTB competitie zonder extra kosten. Ze trainen eerst een paar maanden en daarna starten ze met competitie.  Uit ervaring en uit cijfers van de KNLTB blijkt dat kinderen die ook competitie spelen zich meer uitgedaagd voelen, ze meer plezier in tennis hebben en een groter team- en clubgevoel krijgen. Wat willen we nog meer!

Vanaf groen (10 t/m 12j) streven we ernaar om een team te formeren. Een team bestaat vanaf die kleur uit minimaal 4 spelers. Dat is in de praktijk niet altijd haalbaar.

Een aantal jeugdleden die al langer lid zijn, volgen alleen lessen. Ook voor hen gelden dezelfde argumenten om wél competitie te spelen. Zij zijn echter vrij in hun keuze.

 

Clubhuis

Het kantinegedeelte van het clubhuis is alleen open als een bardienstverantwoordelijke aanwezig is. Tijdens toernooien en evenementen is dat altijd het geval. Tijdens de voor- en najaar competitie zorgen de competitieteams zelf voor de bardienst.

 

Vrijwilligerstaken

TV Akkrum draait op inzet van vrijwilligers, onze leden en ouders. We doen het samen. Zonder vrijwilligers is er geen vereniging. We verwachten dat ook dat iedereen zijn of haar steentje bijdraagt. Leden van Tennisvereniging Akkrum worden geacht tenminste eenmaal per jaar een vrijwilligerstaak te draaien. Meest populair zijn de Klussendagen in het voor- en najaar. Het tenniscomplex wordt dan aan alle kanten opgepoetst. Gemiddeld ben je twee tot drie uren voor zo'n taak kwijt. Afgezet tegen de uren dat je zelf lekker kunt tennissen is dat natuurlijk heel weinig. Verder kunnen leden meehelpen in het bestuur of één van de commissies.

Oudere kinderen worden zo nu en dan ook ingedeeld voor klussenochtenden om het park mooi te houden voor ons allemaal.

Ouders wordt regelmatig gevraagd om te ondersteunen bij activiteiten. Voor de competitie regelen zij zelf het vervoer en worden ze ingedeeld voor een bardienst. En natuurlijk zijn ook zij welkom in het bestuur of één van de commissies.

 

Nieuwsbrief

TV Akkrum kent twee nieuwsbrieven.

 • Algemeen
  Met enige regelmaat verschijnt er een digitale nieuwsbrief van TV Akkrum met relevant nieuws voor iedereen. Het nieuws is ook terug te vinden op de website. 
 • Jeugd

Er is een speciale nieuwsbrief voor de jeugd. Hierin staat alle nieuws die relevant is voor de jeugd. Denk aan info over de competitie, de lessen en activiteiten. De club zorgt ervoor dat de nieuwsbrief naar het emailadres van de ouders verstuurd wordt.

Voor de algemene nieuwsbrief dien je je zelf aan (of af) te melden.
Dit kan via de website van TV Akkrum, klik hier.

 

Introducés

Leden mogen met één of meer introducés tennissen. Het meespelend lid dient per introducé per uur € 5,00 te voldoen op de bankrekening NL71 RABO 0329 7836 45 van TV Akkrum

Agenda

19 mrt 2022    14:00 - 18:00
Pannenkoekentoernooi Jeugd
27 mrt 2022    12:00 - 13:00
Slotdag Wintercompetitie zondagochtend
12 juni 2022    10:00 - 17:00
Friesland Cup - ronde 1
18 juni 2022
Jeugdweekendkamp 18 en 19 juni
26 juni 2022    10:00 - 17:00
Friesland Cup - ronde 2
11 sept 2022    10:00 - 17:00
Friesland Cup - finaleronde

tva winter