header_corona_afstand_houden_300.jpg

011011 klussendag2Klussen 11 oktober 2001: kofffiepauze in de oude kantineVoor de klussenochtend van zaterdag 17 september 2022 zijn de leden ingedeeld van wie de achternaam met D, E, F, G of H begint. Het gaat om negentien mensen, die inmiddels per mail zijn uitgenodigd. Elk lid van Tennisvereniging Akkrum tussen de 10 en 70 jaar wordt ingedeeld voor deelname aan deklusochtenden, waarvan er vier per jaar worden gehouden. Elke twee jaar zijn alle leden eenmaal aan de beurt.

Reden dat we de klusochtenden op deze manier organiseren is de terugloop van het aantal leden dat
vrijwilligerswerk doet. Met de inzet van vrijwilligers wil het bestuur het tenniscomplex netjes houden en de exploitatie ervan betaalbaar houden. ,,Als club zijn we afhankelijk van de inzet van onze vrijwilligers. We willen leden aanmoedigen om een vrijwilligerstaak op zich te nemen. We richten onze pijlen op elk lid, behalve de allerjongsten en oudsten. Iedereen kan wel een klusje doen en samen met andere leden is het nog leuk ook’’, aldus bestuurslid Herman Stokman.

Vrijwilligers mogen een emmer, schoffel, voegenkrabber of ander gereedschap meenemen.

Foto: Noordoost.nl

Agenda

06 jan 2024    16:30 -
Nieuwjaarsreceptie 2024

230614 TVA Banner Toss avond

Tennisballen op de banen van Tennisvereniging Akkrum in de avonduren. De lichtmasten en het kunstgras met keramisch gravel (merknaam Smash Court van Grontmij, maar in Akkrum van Antea Group)