header-tennesracket-jongeren.jpg

De algemene ledenvergadering van Tennisvereniging Akkrum is op woensdag 27 maart 2019. Aanvang is 20.00 uur.

Op de agenda staan de reguliere zaken, zoals de bespreking van de notulen en de verschillende jaarverslagen. Meest in het oog springt de herverkiezing van bestuursleden. Herman Bierma heeft te kennen gegeven te willen stoppen als voorzitter, maar een geschikte opvolger is nog niet gevonden. Bestuurslid Herma Stokman is herkiesbaar.

De agenda, notulen en jaarverslagen staan op deze link.

Agenda

23 mrt 2019    10:00 - 16:00
Jeugdsponsor actie TVA bij de Poiesz
25 mrt 2019    08:00 - 13:00
Schooltennis Akkrum
27 mrt 2019    20:00 - 22:00
Algemene ledenvergadering TVA
30 mrt 2019    09:00 - 12:00
Klussenochtend voorjaar 2019
30 mrt 2019    13:00 - 16:00
Open Dag Tennisvereniging Akkrum
30 mrt 2019    15:45 - 18:00
Eindtoernooi woensdagavondcompetitie 2018-2019
04 apr 2019    08:00 - 17:00
Start voorjaarscompetitie 2019
25 mei 2019    09:00 - 12:00
Klusochtend
06 juli 2019    09:00 - 12:00
Klusochtend
21 sept 2019    09:00 - 12:00
Klusochtend

tva winter