header-tennisballen.jpg

De algemene ledenvergadering van Tennisvereniging Akkrum is op woensdag 27 maart 2019. Aanvang is 20.00 uur.

Op de agenda staan de reguliere zaken, zoals de bespreking van de notulen en de verschillende jaarverslagen. Meest in het oog springt de herverkiezing van bestuursleden. Herman Bierma heeft te kennen gegeven te willen stoppen als voorzitter, maar een geschikte opvolger is nog niet gevonden. Bestuurslid Herma Stokman is herkiesbaar.

De agenda, notulen en jaarverslagen staan op deze link.

Agenda

15 juni 2019    16:00 - 19:30
KlaverDriejeugdtoernooi Aldeboarn
06 juli 2019    09:00 - 12:00
Klusochtend
21 sept 2019    09:00 - 12:00
Klusochtend
01 okt 2019
Boarnsterhim 2019

tva winter